تبلیغات
یک و یک برابر نیست - اسامی کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ورزقان و خاروانا

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات مجلس دهم در حوزه انتخابیه ورزقان و خاروانابعد از طی فرآیندهای ثبت نام و بررسی صلاحیت کاندیداها توسط هیئت های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان نهایتا لیست اسامی نهایی کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی توسط وزارت کشور اعلام شد.

بعد از چندین مرحله بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم توسط مراجع مختلف نهایتا اسامی نهایی کاندیداهای تایید شده توسط وزارت کشور منتشر شد.

اسامی زیر توسط وزارت کشور به عنوان کاندیداهای نهایی حوزه انتخابیه  ورزقان و خاروانا اعلام شده است :

1 - آقای  محمد  الیاسی فرزند الیاس  مشهور به گل محمد، حاج آقا الیاسى،حاج گل محمد الیاسى کد نامزد  1214

2 - آقای  ابوالفضل  امانی مهترلو فرزند اسکندر  کد نامزد 1215

3 - آقای  اسماعیل  پورشریف فرزند رحیم  کد نامزد 1216

4 - آقای  ذاکر  حیدری فرزند حیدر  مشهور به ذاکری کد نامزد 1217

5 - آقای  اصغر  دشتبان فرزند على  کد نامزد 1218

6 - آقای  حسین  دهقان فرزند سلمان  کد نامزد 1219

7 - آقای  غلامرضا  دهقان فرزند امامعلى  مشهور به دکتر دهقان، دهقانى، دکتر دهقانى،دهقانى کاسین کد نامزد 1241

8 - آقای  الهویردی  دهقانی فرزند عیسى  مشهور به دهقان، مهندس دهقان، دکتر دهقان، مهندس کد نامزد 1242

9 - آقای  میکائیل  صفری فرزند نصیراله  کد نامزد 1246

10 - آقای  علی  عباسی آبخواره فرزند قهرمان  مشهور به دکتر عباسى اوخارا،  کد نامزد 1247

11 - آقای  محمدرضا  عباسی استمال فرزند علی  مشهور به عباسی کد نامزد 1248

12 - خانم  زینت  عظیمی اندریان فرزند تقی  مشهور به دکتر عظیمى کد نامزد 1251

13 - آقای رضاعلی زاده فرزند سلطان  مشهور به مهندس، مهندس علیزاده، علیزاده کاسین، علیزاده، کد نامزد 1252

14 - آقای سعیدعلیزاده فرزند عبدالحسین  مشهور به صیاد علیزاده، سرهنگ خاروانا، علیزاده خاروانا کد نامزد 1254

15 - آقای  علی  قربان زاده ورزقان فرزند الهویردی  کد نامزد 1256

16 - آقای  محسن  ملکی فرزند رحمان  کد نامزد 1257
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 اسفند 1394 توسط ََAdmin