تبلیغات
یک و یک برابر نیست - راهنمای کامل سامانه آموزشی ناد

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

راهنمای کاربران سیستم آموزشی ناد دانشگاه فنی و حرفه ای


شناسه سند:                         ITO.TVU.NAD.UserGuide.ver03

اصلاحیه:                              3.0

تاریخ آخرین تغییرات:                       15/07/1394

تعداد صفحات:                      76

چكیده:                                در این سند راهنمای کاربری بخشهای مختلف سیستم یکپارچه دانشگاهی ناد جهت بهرهبرداری کلیه کاربران سیستم اعم از پرسنل دانشگاه، دانشجویان و اساتید آمده است. همچنین اهم دستورالعملها و رویهروالهای موردی نیز در پیوست این راهنما قید شده است.


 فهرست مطالب 

تصویب درس
تصویب رشته
تعریف مکانهای کاربری
اطلاعات فردی اشخاص (دانشجو، استاد، پرسنل)
پذیرش استاد
پذیرش دانشجو
برنامه ریزی آموزشی ترم تحصیلی
ثبت نام برخط (انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری)
انتخاب واحد گروهی دانشجویان
عملیات مالی دانشجو
روال عملیات مدیریت آموزشی دانشجو
ثبت و ارزشیابی نمرات دانشجویان
روال فارغ‌التحصیلی دانشجویان
راهنمای گزارشات مهم
راهنمای ثبت نام برخط توسط دانشجو
راهنمای کاربری اساتید
راهنمای کاربری سیستم مدیریت امنیت و كنترل دسترسی کاربران
راهنمای سیستم تطبیق کدینگ قدیم با کدهای استاندارد
دستورالعملهای موردی

 جهت مشاهده بر روی لینک زیر کلیک نمایید. 


برچسب ها :
 سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی نادتغییر نرم افزار دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم یکپارچه دانشگاهی - ناد , نرم افزار جدید دانشگاه های فنی و حرفه ای , تغییر در سیستم دانشگاه فنی و حرفه ای , سامانه آموزشی جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی ناد , سامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی نادسامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , دانلود کد استاندارد سه رقمی مراکز , کد سه رقمی استان ها , تغییر در سیستم دانشگاه فنی و حرفه ای , سامانه آموزشی جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی ناد , سامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای ,سیستم جامع آموزشی ناد , سامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , دانلود کد استاندارد سه رقمی مراکز , کد سه رقمی استان ها ,  راهنمای کاربران سیستم آموزشی ناد دانشگاه فنی و حرفه ای، راهنمای سامانه ناد، سامانه آموزشی ناد، راهنمای کامل سامانه ناد، راهنمای سیستم ناد، آموزش سامانه ناد، سیستم آموزشی ناد دانشگاه فنی و حرفه ای، سامانه ناد دانشگاه فنی و حرفه ای
نوشته شده در تاریخ جمعه 2 بهمن 1394 توسط ََAdmin