تبلیغات
یک و یک برابر نیست - جوشكاری در زیر آب

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

جوشكاری در زیر آب


فرآیند جوشکاری زیر آب، پیوند تنگاتنگی با صنعت نفت و گاز و همچنین کشتی سازی دارد. جوشکاری زیر آب برای بسیاری از مردم، کاری عجیب به نظر میرسد، زیرا ماهیت جوشکاری را از آتش می‌دانند. چنانچه فرآیند جوشکاری با استفاده از قوس الکتریکی انجام شود، روشن شدن آن در زیر آب نیز، پدیده عجیبی نخواهد بود زیرا در جوشکاری بیرون آب، هوا یونیزه می‌شود ولی در جوشکاری زیر آب، بخار آب یونیزه می‌شود.

فرآیند جوشکاری زیر آب، به دو روش خشک و مرطوب قابل انجام است. جوشکاری مرطوب با دشواری‌هایی از جمله خوردگی هیدروژنی، تغییرات ساختاری و متالورژیکی ناشی از افت شدید دما و اکسایش عناصر آلیاژی و حل شدن آنها در آب روبرو است. جوشکاری خشک، درون یک اتاقک در داخل آب انجام می‌گیرد که با هوای فشرده پر شده است. یک لوله رابط بین کشتی و اتاقک وجود دارد که لوازم مورد نیاز را به درون اتاقک می‌فرستند.د


 برگرفته از كتاب: «فرآیندهای تولید» از مجموعه «متالورژی برای همه»

نویسندگان: «مهدی شاهدی اصل»، «سید علی دلبری» و «سید رضا نوری»

ناشر: «شركت آرتا پژوهش كاوه»


نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1393 توسط ََAdmin