تبلیغات
یک و یک برابر نیست - دسته بندی فرآیندهای مهم ریخته گری بر اساس نوع قالب

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

دسته بندی فرآیندهای مهم ریخته گری بر اساس نوع قالب 


در این دسته بندی، فرآیندهای مختلف ریخته گری از دیدگاه نوع قالب، به دو دسته قالب موقت و قالب دائمی تقسیم شده اند. قالب های موقت مانند قالب های ماسه ای، تنها برای یک مرتبه ذوب ریزی، کاربرد دارند در حالی که قالب های دائمی که بیشتر قولادی هستند، می توانند چندین بار در ریخته گری استفاده شوند. در هر حال حاضر هر دو نوع کاربرد فراوانی دارند. قالب های موقت بیشتر در جایی که تعداد قطعه های ریخته گری محدود، پیچیدگی قطعه زیاد یا حجم قطعه زیاد است استفاده می شود ولی قالب های دائمی در جایی که تنوع قطعه محدود ولی تعداد زیادی از آن نیاز است استفاده می شود.


برگرفته از كتاب: «فرآیندهای تولید» از مجموعه متالورژی برای همه

نویسندگان: «مهدی شاهدی اصل»، «سید علی دلبری» و «سید رضا نوری»

ناشر: «شركت آرتا پژوهش كاوه»
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 توسط ََAdmin