تبلیغات
یک و یک برابر نیست - فعال شدن سیستم ناد

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید دانشکده های فنی و حرفه ایسامانه ناد


سامانه جدید ثبت نمرات و انتخاب واحد دانشگاه فنی و حرفه ای ( سیستم ناد ) بهآدرس reg.tvu.ac.ir محض فعال شدن جهت استفاده ، توسط اطلاعیه در همین سایت اعلام خواهد شد.

 

سایر مطالب مربوط به سامانه آموزشی ناد برچسب ها : سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی نادتغییر نرم افزار دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم یکپارچه دانشگاهی - ناد , نرم افزار جدید دانشگاه های فنی و حرفه ای , تغییر در سیستم دانشگاه فنی و حرفه ای , سامانه آموزشی جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی ناد , سامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی نادسامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , دانلود کد استاندارد سه رقمی مراکز , کد سه رقمی استان ها , تغییر در سیستم دانشگاه فنی و حرفه ای , سامانه آموزشی جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , سامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای , سیستم جامع آموزشی ناد , سامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , دانلود کد استاندارد سه رقمی مراکزسامانه جدید دانشگاه فنی وحرفه ای , تغییرات سایت دانشگاه فنی و حرفه ای , نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای ,سیستم جامع آموزشی ناد , سامانه جدید دانشکده های فنی و حرفه ای , دانلود کد استاندارد سه رقمی مراکز , کد سه رقمی استان ها , 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 توسط ََAdmin