تبلیغات
یک و یک برابر نیست - جایگاه چدن در ریخته‌گری

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

جایگاه چدن در ریخته‌گری


نمودار زیر كه برگرفته از گزارش مجله هیات ریخته‌گری نوین است، به خوبی جایگاه چدن ریزی را در میان دیگر تولیدات ریخته‌گری نشان می‌دهد. چدن خاكستری (با در برگرفتن چدن با گرافیت برفكی) در میان تولیدات ریخته‌گری با تولید 47/3 میلیون تن از مجموع 98/6 میلیون تن تولید ریخته‌گری، بیشترین وزن تولید را به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز چدن نشكن با 24/8 میلیون تن دارای دومین سهم از وزن تولید ریخته‌گری در دنیا است.

A Modern Casting Staff Report, 46th Census of World Casting Production, 2011


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1393 توسط ََAdmin