تبلیغات
یک و یک برابر نیست - گیج بلوک های اندازه گیری - gauge block

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

گیج بلوک های اندازه گیری gauge block


dimension - angle

با اندازه گیرهای ثابت تنها می توان اندازه های ثابتی را که روی آنها نوشته شده است را تعیین کرد این وسایل بیشتر جزو وسایل کنترل محسوب می شوند و برای کنترل کارهای تک سازی و بولید انبوه مناسب هستند. یکی از اساسی ترین و بهترین وسایل اندازه گیری و کنترل تکه های اندازه گیری هستند که بنام پارچه های اندازه گیری - منشورهای اندازه گیری - بلوکهای اندازه گیری و راپورتر نامیده میشوند . اما اسم صنعتی آن gauge block (گیج بلوک) می باشد.از فولاد ضد انبساط سخت کاری شده یا از کوارتز ساخته می شوند سطوح این وسایل پس از سنگ زنی ظریف با نمد پولیش میشوند و کاملا هموار و مسطح هستند این پارچه ها را در سری های 32و46و47و83و103و... تکه می سازند چنانچه سطوح آنها تمیز باشند با سراندن روی یکدیگر به هم جفت می شوند.تکه های اندازه گیری را کارخانجات سازنده وسایل اندازه گیری در پنج درجه دقت می سازند که به شرح زیر است:

OO - تکه های اندازه گیری بسیار دقیق برای اندازه گذاری و کنترل وسایل اندازه گیری دقیق در اتاق اندازه گیری.

K - تکه های اندازه گیری برای کالیبره کردن وسایل اندازه گیری.

O - تکه های اندازه گیری دقیق برای اندازه گیری و کنترل اندازه های طولی دقیق.

I - تکه های اندازه گیری با دقت متوسط برای تنظیم وسایل اندازه گیری و کنترل فرمانها.

II - تکه های اندازه گیری با دقت کم برای تنظیم ماشینهای ابزار و قید و بست ها.

 

میله های اندازه گیری

از جمله اندازه گیر های ثابت بوده و بعنوان ابزار كنترل و مرجع از آنها استفاده می شود. این میله ها از فولاد ضد انبساط سخت كاری شده با دقت +-0.001 میلیمتر میسازند و سطح آنها را كاملا سنگ زده و پرداخت می كنند قطر این میله ها قسمت اندازه گیری ظانها است و اندازه آنها را در محل استقرارشان در داخل جعبه می نویسند

 

راپورترهای زاویه 

كنترل زلویه مخروط با استفاده از راپورترهای زاویه. در این روش با گذاردن راپورتر های زاویه زیر مولد مخروط و كنترل افقی بودن مولد مخروط به كمك ساعت اندازه گیری با جمع كردن زاویه های راپورتر ها  زاویه  مخروط با شیب سایر قطعات را بدست می آورند.


 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1393 توسط ََAdmin