تبلیغات
یک و یک برابر نیست - گیره های کارگاهی و صنعتی

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

 گیره های کارگاهی و صنعتی


گیره های کارگاهی و صنعتی 

یکی از ضروریترین وسایل کارگاهی و آزمایشگاه اندازه گیری دقیق گیره کارگاهی و صنعتی میباشد و برای گرفتن و ثابت نگه داشتن قطعه استفاده می شود دارای یک فک ثابت و یک فک متحرک می باشد.


انواع گیره رومیزی

گیره های رومیزی کارگاهی دو نوع می باشند:

الف- گیره های رومیزی نوع یک : گیره های رومیزی کارگاهی هستند که عمدتاً جهت انجام کارهای فلز کاری و درودگری بکار گرفته شده و بطور ثابت بر روی میز کار نصب می شوند.

ب- گیره های رومیزی نوع دو : گیره های رومیزی هستند که با اضافه شدن فک لوله گیر قابلیت کارگیری انواع لوله ها را با سهولت و اطمینان بیشتر دارا می باشند .این گیره ها نیز به طور ثابت بر روی میز نصب می شوند.


انواع پایه

برای انواع گیره های رومیزی ، دو نوع پایه مخصوص که به صورت مجموعه های مجزا طراحی می شوند وجود دارد که یکی پایه چرخان و دیگری پایه متحرک است . پایه چرخان جهت نصب گیره در مواردی که نیاز به چرخش و تنظیم موقعیت های مختلف برای آن است مورد استفاده قرار می گیرد .پایه متحرک برای نصب و جابجایی آسان و سریع گیره ها در هر مکان مناسب یا نامناسب همانند لبه های تیز  بکار گرفته می شود .لازم به ذکر است که این پایه ها بر اساس سایز گیره های رومیزی طراحی و ساخته می شوند.


تعویض پذیری قطعات

در صورتی که گیره ها دارای قطعات تعویض پذیر باشند باید عمل تعویض براحتی و بدون هیچگونه تغییر در سایز اجزاء انجام پذیرد.


پوشش

تمام سطوح اجزاء گیره ها که ماشینکاری نمی شوند باید دارای پوشش مناسب همچون رنگ باشند.


اجزاء متشکله

با توجه به شکل 1 گیره های رومیزی شامل بدنه به همر اه فک ثابت، فک متحرک، میل پیچ ، مهره ، پیچ تنظیم کننده مهره ، کشویی ، فنر ، دسته میل پیچ ، پایه و در صور ت نیاز فک تعویض پذیر که بر روی فکها نصب می شوند است . البته گیره های رومیزی نوع دو دارای 2 عدد فک لوله نیز هستند.

 

 

شکل 1 : نمای شماتیک برخی دیگر از اجزاء گیره رومیزی

بدنه و فک ثابت

بدنه باید از جنس چدن داکتیل ، چدن مالیبل ، چدن خاکستری ، فولاد ریخته گری و یا فولاد فورج شده ساخته شود . فک ثابت باید به عنوان یک جزء پیوسته یا یک تکه با بدنه باشد . سطح مقطع فک ثابت باید مربع بوده و سطح گیرنده آن باید دقیقاً عمود بر پایه گیره یا عمود بر مجرایی که قطعه کشویی در آن قرار می گیرد باشد . همچنین دو سطح فک ثابت باید نسبت به هم متعامد باشند .در صورتی که از فک های فولادی تعویض شونده استفاده نشود سطح گیرنده فک ها باید آج خورده و دارای سختی موضعی 52 تا 58راکول C  تا عمق 3 میلیمتر باشد. سطح نشست پایه بدنه باید دارای مقطعی پایدار و استوار باشد . در صورتی که بدنه از فولاد فورج شده باشد پایه به عنوان یک قطعه مجزا باید به روشی مطمئن همانند جوشکاری به آن متصل گردد. اگر کشویی دارای مقطع گرد باشد آنگاه بدنه باید دارای سو راخ رزوه شده مناسبی برای قرار گرفتن میل پیچ باشد.  طول یا عمق منطقه رزوه شده در داخل بدنه نباید کمتر از 1.5  برابر قطر میل پیچ باشد.


 فک متحرک 

فک متحرک باید از جنس چدن داکتیل ، چدن مالیبل ، چدن خاکستری ، فولاد ریخته گری و یا فولاد فورج شده ساخته شود . فک متحرک می تواند بصورت یک تکه با کشویی ساخته شده و یا اینکه بعنوان یک قطعه مجزا به رو شی مطمئن همچون جوشکاری به آن متصل گردد .سطح گیرنده فک متحرک در تمام موقعیت های کاری باید با سطح گیرنده فک ثابت موازی باشد . در صورتی که بر روی فک متحرک از فک های تا C تعویض پذیراستفاده نشود سطح گیرنده آن باید آج خورده و دارای سختی موضعی 52 تا 58 راکولC  عمق 3 میلیمتر باشد .


 فک لوله 

فک های مخصوص گرفتن لوله بر روی گیره رومیزی نوع دو بکار گرفته می شود . فکها باید از جنس فولادهای عملیات حرارتی پذیر بوده و دارای سختی موضعی بر روی دندانه ها بین 52 تا 58 راکول C باشند. این فک ها می توانند هم به صورت ثابت و هم به صورت تعویض شونده بر روی گیره های نوع دو نصب گردند. شکل هندسی فک ها باید V شكل بوده و دارای دندانه هایی با شكل V باشند که بتوانند لوله را بطور محکم و ایمن نگهدارند.


کشویی

کشویی باید از جنس چدن داکتیل ، چدن مالیبل ، چدن خاکستری ، فولاد ریخته گری و یا فولاد نورد شده ساخته شده و دارای سطح مقطع مستطیل یا گرد باشد . کلیه سطوح هدایت کننده و لغزشی کشویی باید دارای چنان صافی باشد که حداکثر خلاصی آنها با سطوح راهنما داخلی بدنه در هر نقطه بیش از 2 میلیمتر نباشد . این صافی سطح می تواند بوسیله عملیات ماشینکاری متناسب و یا عملیات نورد سرد حاصل گردد. اندازه گیری خلاصی کشویی باید بطور همزمان در چهار نقطه که بصورت دو به دو بر روی سطحی که نسبت به هم زاویه 90 درجه می سازد انجام شود . در واقع چهار نقطه تماس بر روی دو سطح عمود بر هم کشویی انتخاب شده و بطور همزمان خلاصی آن کنترل می شود .کشویی باید به نرمی و راحتی و بدون هیچ خمیدگی در نقاط مختلف ، در کل مسیر حرکتی اش در بدنه حرکت نماید .سطوح ماشین کاری شده کشویی که سطوح هدایت کننده نیز هستند باید دارای مقاومت کافی در برابر سایش و ضربات اعمالی که در حین کار وجود دارد باشد . میزان پس زدگی یا برگشت در حین کار کشویی نباید از  1/8 یک چرخش کامل میل پیچ گیره بیشتر باشد . میل پیچ گیره باید بوسیله یک واشر فلز ی و یا بوسیله ای دیگر به طور ثابت به کشویی متصل گردد تا هیچ وقت از آن جدا نشود.


فک تعویض پذیر

فک های تعویض پذیر باید از جنس فولادهای ابزار یا فولادهای کم کربن نورد شده یا ماشینکاری شده با دو سطح کاملا موازی ساخته شده باشند . فولادهای کم کربن بوسیله عملیات حرارتی کربوره کردن و فولادهای ابزاری با عملیات حرارتی مناسب باید به سختی 52تا 58 راکول C برسند. شکل فک های تعویض پذیر باید دارای مقطع لوزی یا مربع بوده و سطح آنها کاملا تخت و آج خورده باشد.کلیه پلیسه ها و لبه های تیز باید گرفته و حذف شود.


میل پیچ

میل پیچ باید از جنس فولادهایی ساخته شود که استحکام تسلیم و کششی آن به ترتیب از 410 و 550 نیوتن بر میلیمتر مربع کمتر نباشد. میل پیچ ها باید دارای پروفیل دنده ذوزنقه و یا مربع باشد . کلیه میل پیچ ها باید دارای یک کله گی فولادی و یا چدنی با قطری مطابق با جداول مربوطه بوده که یا بصورت یک تکه و یا به روشی مطمئن همانند جوشکاری به آن متصل شده باشد . وقتی دهانه مابین دو فک به اندازه حداکثر مقدار مجاز ذکر شده در جداول 1و 2 باز شده باشد میل پیچ گیره باید در کل طول مهره با آن در گیر باشد.


مهره

مهره وقتی با بدنه بصورت پیوسته و یا یک تکه نباشد باید از جنس چدن داکتیل ، چدن مالیبل و یا فولاد عملیات حرارتی شونده ساخته شده و دارای سوراخ دنده ای مناسب با سایز میل پیچ مورد استفاده باشد.مهره باید به نحوی در بدنه قرار گیرد که از عدم تطابق محوری آن با میل پیچ جلوگیری به عمل آید در غیر این صورت این عدم تطابق در هنگامی که فک ها از هم باز می شوند باعث خمیدگی میل پیچ خواهد شد . لذا خلاصی مابین مهره و بدنه در راستای محوری میل پیچ نباید از0.25 میلیمتربیشتر باشد.


دسته میل پیچ

دسته میل پیچ باید فولادی ، مستقیم وبا مقطع گرد بوده و در دو انتهای آن تمهیدی بکارگرفته شود که هیچگاه از کله گی میل پیچ خارج نشود . همچنین دسته میل پیچ باید به راحتی و آزادانه در داخل سوراخ کله گی میل پیچ حرکت نماید . قطر و طول دسته باید به نحوی باشد که وقتی تحت   آزمون بارگذاری  قرار می گیرد دچار تغییر شکل نشود.


پایه متحرک

پایه متحرک باید دارای یک میل پیچ ، پولکی متصل شده به انتهای میل پیچ ، دسته میل پیچ ، نگه دارنده میل پیچ و صفحه پایه باشد. پایه متحرک باید قادر باشد که گیره ها را برروی میزهایی که ضخامت لبه شان بین 13 تا 50 میلیمتر است بطور ایمن و محکم نگه دارد.

پولکی متصل شده در انتهای میل پیچ باید به طور آزادانه حول محور میل پیچ بچرخد تا در هنگام نصب بر روی ناهمواریهای لبه میز نشسته و با آن منطبق گردد . (دنده میل پیچ پایه متحرک باید دنده ذوزنقه و یا مربع باشد( شکل 2- الف را ملاحظه نمایید.

 

 

شکل 2 :  نمای شماتیک انواع پایه

 

پایه چرخان

پایه چرخان یا باید هم جنس با بدنه گیره بوده و یا اینکه از جنس فولادهای فورج شده ساخته شده باشد . پایه چرخان باید حداقل دارای 3 سوراخ جهت نصب آن بر روی میز کار باشد . هنگامی که گیره بر روی پایه چرخان قرار می گیرد باید بتواند 360 درجه کامل بچرخد و در هر موقعیت دلخواه با وسیله تثبیت کننده ای که بر روی پایه تعبیه شده است تنظیم و ثابت گردد( شکل 3- ب را ملاحظه نمایید)


 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده در تاریخ شنبه 4 بهمن 1393 توسط ََAdmin