تبلیغات
یک و یک برابر نیست - ترجمه Thoughts & Notins 2

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری


 لغات کتاب افکار و مفاهیم - Thoughts & Notions 2 


 برای مشاهده لغات هر درس روی آن کلیک نمایید.

* لغات کتاب افکار و مفاهیم  (لغات درسهای 3و4 هر یونیت برای زبان عمومی) 


برچسب هالغات کتاب افکار و مفاهیم , کلمات انگلیسی Foods From Around the World , مهندسی متالورژی , لغات Thoughts & Notions 2 , زبان انگلیسی کاردانی , thoughts & Notions 2 , کلمات مهم کتاب زبان Thoughts & Notions 2 , 

برچسب ها : لغات کتاب افکار و مفاهیم , Thoughts & Notions 2 , کلمات مهم کتاب زبان Thoughts & Notions 2 , ترجمه Thoughts & Notions 2 ,کلمات کتاب افکار و مفاهیم , Unit 3 – Lesson 1 – The Puffer Fish , کتاب افکار و مفاهیم ,